Ceník


Pro úhradu programů můžete využít šablony (projekty zjednodušeného vykazování).

 • Jedna šablona má zahrnovat 4 hodiny programu pro jednu skupinu dětí o minimálním počtu 10, tj. v praxi pro jednu třídu.
 • Jak to reálně probíhá:
  • Nabízíme vzdělávací zážitkový program v délce čtyř hodin. Minimálně tři vyučovací hodiny jsou vedené lektory, program pokračuje další hodinou zahrnující samostatnou práci žáků a učitele dané třídy nad pracovními listy, zhodnocení programu a reflexi.
  • V jeden den lze realizovat maximálně dva programy pro dvě třídy (vykazujeme dva projektové dny, dvě šablony).
  • Začátek v 8:00 (nebo dle rozvrhu školy), lektoři přijíždí o 40 minut dříve, aby připravili pomůcky, s každou skupinou mají 3 vyučovací hodiny, další hodinu pracují žáci s učitelem samostatně s pracovními listy. Pokud by byl zájem je možné ještě odpoledne provést vyhodnocení a reflexi žáků.
  • Většina našich programů trvá obvykle déle než je čas určený šablonou, ale jsme schopni se přizpůsobit časovým požadavkům školy.

 


Úhrada bez šablon

 • Vzdělávací program v délce trvání tří až pěti vyučovacích hodin. Většina našich programů je koncipována v rozsahu alespoň čtyř vyučovacích hodin s lektorem a dále může učitel pokračovat samostatně s připravenými pracovními listy. Programy lze časově přizpůsobit podle rozvrhu školy.
 • Minimální balíček - 1 třída -> 4500,-
 • Lze realizovat maximálně 2 tříhodinové programy během 1 dne, tzn. 6 vyučovacích hodin.

 


 • Program Kouzlo správného stolování - cena dohodou podle rozsahu.
 • Školy v přírodě a komerční akce - cena dohodou.

  


Programy pro mateřské školy

 • Minimální balíček - 1 skupina dětí -> 4000,-.
 • Při větším počtu dětí se bude cena zvyšovat podle počtu představení (po předchozí dohodě).
 • Pro platbu lze využít také šablony.

 


Programy pro dospělé

 • Relaxační program Výroba přírodní kosmetiky
  • běžná cena: 200 Kč na osobu, minimálně 2000 Kč za skupinu
  • zvýhodněná cena: v případě realizace jiných našich programů na stejném místě platí zvýhodněná cena celkem 1500 Kč na skupinu  a také se nehradí cena dopravy
  • trvání programu cca 60 minut, velikost skupiny cca 10 osob

  


 • Ke všem programům je účtována doprava z Prahy v ceně  7,- Kč/km, není-li dohodnuto jinak. 


Naše programy