Cesta energie

Co je to energie a jak ji lidé využívali v průběhu dějin.


 • Program je rozčleněn do tří samostatných dílů, je možné objednat kterýkoliv díl samostatně nebo jednotlivé díly postupně za sebou. Nedoporučujeme pro jednu skupinu dětí všechny díly v jeden den (přehlcení informacemi), raději k Vám přijedeme vícekrát.
 • Vhodné i jako vícedenníprogram pro školy v přírodě, doplněno o pokusy a tvůrčí dílny.
 • Program lze přizpůsobit podle věku dětí - 2. stupeň.
 • Program je možné využít v předmětech:  fyzika, enviromentální výchova, dějepis.

1. díl: Od ohně k páře

  • Využívání energií během vývoje lidstva od počátku do dnešní doby.
  • Od ohně, přes sílu tažných zvířat k větrným a vodním mlýnům.
  • Pára a průmyslová revoluce.
  • Vysvětlíme si parní stroj a průmyslovou revoluci.
  • Funkční modely vodního a větrného mlýna. Funkční parní stroj.

P1180773 upraveny na bilem.jpg


2. díl: Hurá, elektřina !

  • Od páry k elektřině - klasické zdroje - uhlí, ropa, plyn, jádro, voda.
  • Objev elektřiny, využití a výroba - principy výroby od parního stroje k parní turbíně a vodní turbíně.
  • Funkční modely vodní a parní elektrárny, ruční generátor, turbína.

P1180774 upravene na bilem.jpg


3. díl: Znovu na začátek - obnovitelné zdroje energie

  • Slunce, voda, vítr.
  • Elektřina a způsoby její výroby z obnovitelných zdrojů.
  • Vysvětlení principů výroby a využití energií včetně ekologických aspektů.
  • Skutečná větrná elektrárna, průměr vrtule 1,5 m.
  • Funkční model solární elektrárny.
  • Funkční model vodní elektrárny.

P1180769 upravena na bilem v1.jpg


Ukázky modelů v chodu jsou vždy součástí programu!