Kouzlo správného stolování

Etiketa u stolu.


 • Program lze přizpůsobit podle věku dětí - 1. a 2. stupeň.
 • Vhodná spolupráce se školní jídelnou při praktické části.
 • Délka: 4 - 5 vyučovacích hodin.
 • Možné využití v předmětech: prvouka, vlastivěda, estetická výchova, výtvarná výchova.

Náplň

 • Jak se chovat u stolu, jak sedět, jak servírovat.
 • Správné použití příborů, talířů, příslušenství, ubrousků.
 • Jak se co jmenuje.
 • Prostírání stolu pro různé příležitosti, praktická cvičení.
 • Skládání ubrousků.
 • Nácvik ve třídě, ukázkový stůl.
 • Vše si vyzkoušíme v praxi.

stůl 2


V případě možnosti vyzkoušíme také prakticky při obědě v jídelně.

Ubrusy, ubrousky a nádobí dovezeme.