Výlet do prehistorie


  • Program pro 1. stupeň základní školy, 6. třídu.
  • Možné využití v předmětech: prvouka, vlastivěda, biologie, enviromentální výchova.

Náplň

  • Vývoj života na Zemi od jejího vzniku až k rozvoji člověka.

  • Časová osa názorně.

  • Děti získají představu délce časových úseků vývoje života.

  • Zajímavé rostliny a zajímaví živočichové různých období (vč. dinosaurů).

  • Život dinosaurů - zajímavosti spojené s pohybovými hrami a soutěžemi.
  • Velkoformátové fotografie.
  • Spojeno s tvůrčí dílnou.

Allosaurus


Každý si vyrobí vlastního dřevěného dinosaura.