Výlet do prehistorie


  • Program lze přizpůsobit všem věkovým kategoriím.
  • Možné využití v předmětech: prvouka, vlastivěda, biologie, dějepis, enviromentální výchova.

Náplň

  • Vývoj života na Zemi od jejího vzniku až k rozvoji člověka.

  • Nejdůležitější a přelomové události vývoje života na Zemi. Simulační hry.
  • Časová osa názorně. Děti získají představu o délce časových úseků vývoje života.

  • Zajímavé rostliny a zajímaví živočichové různých období (vč. dinosaurů).

  • Život dinosaurů - zajímavosti spojené s pohybovými hrami a soutěžemi.
  • Velkoformátové fotografie.
  • Pro starší žáky doplněno o teorie o vzniku života a vývoj člověka.
  • Lze spojit s tvůrčí dílnou (dřevěný dinosaurus).

Allosaurus


Každý si vyrobí vlastního dřevěného dinosaura.