Sáhněte si na Slunce

Sluneční soustava a vesmír včetně tvůrčích dílen.


  • Program lze přizpůsobit podle věku dětí - 1. až 6. třída.
  • Možné využití v předmětech: prvouka, vlastivěda, fyzika.

Náplň

  • Jednoduchou, hravou formou představíme Sluneční soustavu
  • Změříme relativní vzdálenosti mezi planetami, poznáme jejich velikost.
  • Mohl by na planetách být život?
  • Krátce z historie objevování vesmíru.
  • Každé dítě si vytvoří plakát Sluneční soustavy a létající raketu.

Sluneční soustava


Pohyblivý dřevěný model Sluneční soustavy je v chodu po celou dobu trvání programu.