Tajemství lesa

Les jako společenství organismů. Mohou stromy mluvit?


  • Program lze přizpůsobit podle věku dětí - 1. a 2. stupeň.
  • Velmi vhodné i jako vícedenní program v krajině pro školy v přírodě - doplněno o pokusy a pozorování v terénu.
  • Možné využití v předmětech: prvouka, vlastivěda, biologie, enviromentální výchova.

Náplň

  • Život stromů - podmínky, věk, komunikace, výživa - fotosyntéza a dýchání.

  • Dělení stromů a názvosloví. Poznáváme podle listů, plodů...

  • Počítání letokruhů.

  • Další organismy lesa - houby, mikroorganismy, rostliny, hmyz, ptáci, savci.

  • Historie a současnost využívání lesa člověkem.

  • Typy lesů a patra lesa.

  • Voda v krajině a les.

Borneo


Listy, šišky, koláče, kůra... - vše opravdové - ukázka.

Originální autorské fotografie různých typů lesů a pralesů.