Zachraňte les!


  • Program pro předškoláky i mladší děti.
  • Environmentální výchova.

Náplň

  • Interaktivní divadelní představení.

  • Moudrá Sova a nezbedný Zajíc Vás provedou problematikou znečištění přírody, předcházení vzniku odpadu a třídění odpadu. 

  • Musíme uklidit les i Zajícův domeček, vyčistit rybník a zachránit lesní zvířátka, která utekla  na skálu.

  • Vysvětlíme recyklaci, upcyklaci, jak neplýtvat jídlem a chovat se hezky u stolu.

  • Děti jsou aktivními účastníky děje, čekají nás pohybové aktivity a hry.

les1


Malá odměna pro každého.

Krásné kostýmy, dřevěné kulisy, rybník a lesní zvířátka.