Životní prostředí a já

Jak můžeme ovlivnit svět kolem sebe.


 • Program lze přizpůsobit podle věku dětí - 1. a 2. stupeň.
 • Možné využití v předmětech: prvouka, vlastivěda, fyzika, biologie, chemie, enviromentální výchova...

Náplň

 • Znečišťování přírody.
 • Druhy a typy znečištění.
 • Sdílíme planetu - nelze oddělit vzduch, vodu ani půdu.
 • Co s tím můžeme sami udělat.
 • Nezřízená spotřeba.
 • Odpady a co s nimi.
 • Životní cykly výrobků a cirkulární ekonomika.
 • Předcházení vzniku odpadů.
 • Doba rozpadu jednotlivých materiálů.


Třídění odpadu a předcházení jeho vzniku v praxi.

Každý se může zapojit do diskuze.